RODO

RODO

W związku z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych przedstawiamy informacje o przetwarzaniu Państwa danych: 
*adres e-mail: 
*numer kontaktowy: 
Informujemy, że firma Elektron Łukasz Ćwikliński z siedzibą w Policach oraz prowadzony przez nią salon sprzedaży marki Ampio (dalej Salon Ampio) przetwarza informacje pozyskane: 
* ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu 
* pozyskane w drodze indywidualnych akcji telemarketingowych i e-mailowych, 
* bezpośrednio od Państwa, 
tworząc bazę danych podmiotów gospodarczych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), mają charakter danych osobowych. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. 

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej Administrator) jest firma: ELEKTRON Łukasz Ćwikliński z siedzibą w Policach, NIP 851 28 82 059, Regon 321175283. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Firlika 41, 71-637 Szczecin lub poczty elektronicznej e-mail na adres: biuro@ampio.szczecin.pl 
2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. 
3. Administrator wykorzystuje Państwa dane wyłącznie jako dane kontaktowe - do kierowania zapytań ofertowych, nawiązywania bądź utrzymywania kontaktów/współpracy i relacji biznesowych, informowania o projektach, wydarzeniach, oferowanych usługach - m.in. poprzez przeprowadzanie kampanii informacyjno-reklamowych. 
4. Administrator może udostępnić Państwa dane osobom trzecim, tylko i wyłącznie w celu realizacji Państwa zapytania lub wykonania usługi. 
5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim zostały one udostępniane bezpośrednio nam, bądź w zakresie udostępnionym przez źródła publicznie. 
6. Państwa dane osobowe będą przez firmę ELEKTRON Łukasz Ćwikliński przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w pkt. 4 powyżej. 
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: 
* żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, 
* żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, 
* żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, 
* żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 
* wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych 
* przenoszenia Państwa danych osobowych, 
* wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@ampio.szczecin.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Firlika 41, lok.4, 71-637 Szczecin. 
8. Państwa dane osobowe zostały pozyskane poprzez podanie ich w trakcie naszych kampanii telemarketingowych i e-mailingowych zapytań, bądź ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS), internetowych katalogów firm i podmiotów oraz w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej. 
9. Elektron Łukasz Ćwikliński może podejmować, w oparciu o Państwa dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

Administrator
ELEKTRON Łukasz Ćwikliński 
71-637 Szczecin, ul. Teofila Firlika 41 
kom. 664 414 644 
Poznaj Ampio | Szkolenia | Nasz Sklep | Kontakt

(c)2021, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem